ศูนย์ข้าวชุมชนชอนสมบูรณ์ จ.ลพบุรี แหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์หลายสายพันธุ์

ศูนย์ข้าวชุมชนชอนสมบูรณ์ ตำบลชอนสมบูรณ์ อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี เป็นอีกหนึ่งศูนย์ข้าวชุมชนต้นแบบ ที่มุ่งมั่นผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวดีมีคุณภาพออกสู่ชุมชนและเกษตรกรที่สนใจทั่วไป โดยผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์หลากหลายสายพันธุ์ เช่น ข้าวดำละโว้ ที่มีชื่อเสียงในจังหวัดลพบุรี ข้าวอรัญกัญญา ข้าวกข.43 ที่มีน้ำตาลต่ำ ข้าวหอมมะลิ105 และข้าวหอมมะลิแดง โดยมีนายกิ่งเพชร ขุนทิพย์ เป็นประธานศูนย์ข้าวชุมชน จดทะเบียนเป็นศูนย์ข้าวชุมชนเมื่อปี 2549 ปัจจุบันมีสมาชิก 40 ราย

ประธานศูนย์ข้าวชุมชนชอนสมบูรณ์ กล่าวว่า ก่อนมีการจดทะเบียนเป็นศูนย์ชุมชน ชาวบ้านได้รวมกลุ่มกันผลิตข้าวและเมล็ดพันธุ์ข้าวมาตลอด โดยจะเน้นผลิตข้าวอินทรีย์เป็นหลักทั้งเมล็ดพันธ์ และข้าวแปรรูป ได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวจากกรมการข้าว จากนั้นนำมาต่อยอดและขยายพันธุ์จนมีพื้นที่ปลูกมากกว่า 200 ไร่ แต่ละปีผลิตพันธุ์ข้าวไม่พอขาย เพราะมีหน่วยงานต่าง ๆ และเกษตรกรทั่วไปสนใจสั่งซื้อไปปลูกจำนวนมาก

“สำหรับการจำหน่ายเรามีกลุ่มลูกค้าหลักหลายเจ้า เช่น สุเหร่าลาดสวาย โรงพยาบาลหนองม่วง โรงพยาบาลโคกสำโรง และโรงพยาบาลบ้านหมี่ เนื่องจากเป็นข้าวอินทรีย์ปลอดสารพิษ เหมาะสำหรับนำไปผลิตอาหารให้คนไข้ และผู้สูงอายุ นอกจากนี้ยังส่งให้ร้านอาหาร และกลุ่มสหกรณ์ต่าง ๆ โดยมีการจัดจำหน่ายที่ศาลาว่าการจังหวัดลพบุรีในทุกวันศุกร์ด้วย แต่ละครั้งขายได้ประมาณ 500-700 กิโลกรัม ทำให้สมาชิกในกลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้น”

นายกิ่งเพชร กล่าวอีกว่า สำหรับเครื่องจักรและเทคโนโลยี รวมถึงเมล็ดพันธุ์ ได้รับการสนับสนุนจากกรมการข้าว ประกอบด้วย เครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ เครื่องหยอดข้าว จักรเย็บกระสอบ และเครื่องวัดความชื้น ทำให้ทางกลุ่มทำงานได้เร็ว และง่ายขึ้น นอกจากนี้ทางกรมการข้าว ยังจัดส่งเจ้าหน้าที่มาคอยให้คำแนะนำ และให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ จนสมาชิกในกลุ่มเกิดองค์ความรู้ และได้เทคนิคใหม่ ๆ ในการปลูกข้าว และช่องทางการตลาดเพิ่มมากขึ้น ทำให้สมาชิกมีความเข้มแข็ง และมีรายได้ที่มั่นคง

ปัจจุบันศูนย์ข้าวชุมชนชอนสมบูรณ์ อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี ยังคงเน้นผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์ เพื่อจำหน่ายให้หน่วยงานต่าง ๆ และเกษตรกรที่สนใจ เพื่อนำไปปลูกเป็นเมล็ดพันธุ์ดีมีคุณภาพ และผลิตข้าวอินทรีย์ที่มีคุณค่าทางอาหาร และมีประโยชน์ต่อร่างกายต่อไป