กรมชลฯ ยืนยันแผ่นดินไหว อ.ปาย ไม่กระทบเขื่อนบริเวณใกล้เคียง

จากกรณีเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวบริเวณพื้นที่ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน รุ่งเช้าของวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 02.39 น. ขนาด 2.6 ที่ความลึก 2 กิโลเมตร นั้น ล่าสุดกรมชลประทาน โดยส่วนวิศวกรรมธรณี สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา และส่วนปลอดภัยเขื่อน สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบค่าความเร่งสูงสุดของพื้นดิน จากสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวของกรมชลประทานในพื้นที่เขื่อนแม่สรวย จังหวัดเชียงราย พบความเร่งสูงสุดที่ตรวจวัดได้มีค่าเท่ากับ 0.0000877g ซึ่งต่ำกว่าค่าความเร่งของพื้นดินจากแผ่นดินไหวที่ใช้ในการออกแบบอย่างมาก (ค่าที่ใช้ในการออกแบบจะไม่น้อยกว่า 0.2g) ดังนั้นเหตุการณ์แผ่นดินไหวดังกล่าว จึงไม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงแข็งแรงของตัวเขื่อนทั้งขนาดใหญ่และขนาดกลางที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ และบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงแต่อย่างใด

ทั้งนี้ กรมชลประทาน ได้ออกแบบเขื่อนทุกแห่ง ให้สามารถรองรับแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว นอกจากนี้ ได้ดำเนินการตรวจสอบ และติดตามข้อมูลทางสถิติของค่าความเร่งสูงสุดที่เกิดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวตลอดเวลา เพื่อนำมาประเมินสถานการณ์ รวมทั้งแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อเขื่อน เพื่อให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ท้ายเขื่อน มีความมั่นใจ และเชื่อมั่นในความปลอดภัยแข็งแรงของเขื่อน