กรมชลฯเพิ่มการส่งน้ำพื้นที่เกษตรทั่วประเทศ

กรมชลประทาน ยังเร่งปรับปรุง ฟื้นฟู และกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ พร้อมดูแลคลองส่งน้ำสายต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำสู่พื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกรช่วงหน้าแล้งนี้ ตามการสั่งการของอธิบดีกรมชลประทาน นายประพิศ จันทร์มา โดยล่าสุดที่จังหวัดพิจิตร เจ้าหน้าที่จากสำนักงานชลประทานที่3 ลงพื้นที่กำจัดวัชพืชบริเวณคลองส่งน้ำพื้นที่หมู่4 ตำบลทุ่งน้อย อำเภอโพทะเล และ หมู่1 ตำบลวังหว้า อำเภอตะพานหิน เพื่อให้น้ำไหลสะดวกมากยิ่งขึ้น

สำนักงานชลประทานที่4 ส่งเจ้าหน้าที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำพื้นที่บ้านหางคลอง ตำบลบ้านหลุม อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย และบริเวณบ้านเด่นและบ้านห้วยปากกลาง ตำบลหนองบัวเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดตาก เพื่อสูบน้ำเข้าพื้นที่เพาะปลูกให้เกษตรกร ส่วนสำนักงานชลประทานที่10 ได้เร่งสูบน้ำออกบริเวณแปลงข้าวนาปรัง ที่ถูกน้ำท่วมขัง พื้นที่หมู่6 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

 

ขณะที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต สำนักงานชลประทานที่11 ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่กำจัดวัชพืชในคลองส่งน้ำบริเวณหมู่ 10 ตำบลคลองนครเนื่องเขต อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา และโครงการชลประทานปทุมธานี นำเรือนวัตกรรมเข้าจัดเก็บวัชพืชอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ตำบลบ้านกลางและ บริเวณประตูน้ำประปา ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำและลดปัญหาน้ำเน่าเสีย