กรมชลฯ เดินหน้าติดตั้งเครื่องสูบน้ำแก้ปัญหาภัยแล้งทั่วไทย

กรมชลประทาน พร้อมช่วยพี่น้องเกษตรกรทั่วไทย เดินหน้าติดตั้งเครื่องสูบน้ำ บรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำ ตลอดจนเพิ่มศักยภาพการส่งน้ำให้เกษตรกรในพื้นที่ต่าง ๆ ตลอดช่วงฤดูแล้ง ตามนโยบายของรัฐบาล และร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาทิ จังหวัดมหาสารคาม ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่จำนวน 1 เครื่อง บริเวณบ้านโพนงาม ส่งน้ำช่วยเหลือ หมู่ที่ 1,2,10,12 ตำบลโพนงามอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดชัยภูมิ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่จำนวน 1 เครื่อง บริเวณบ้านโนนโพธิ์ ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า

จังหวัดนครศรีธรรมราช ติดตั้งเครื่องเครื่องสูบน้ำจำนวน 2 เครื่อง บริเวณบ้านหนำหย่อม หมู่ที่ 11 ตำบลเชียรเขา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดพัทลุง ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่จำนวน 2 เครื่อง บริเวณหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 6 ตำบลพญาขัน อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดสงขลา ติดตั้งเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าจำนวน 1 เครื่อง บริเวณสถานีสูบน้ำคลองเชิงแส ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดปัตตานี ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่จำนวน 1 เครื่อง บริเวณ บ้านโคกอ้น หมู่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอโคกโพธิ์ และจังหวัดนราธิวาส ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่จำนวน 1 เครื่อง บริเวณ บ้านโคกกระท่อม หมู่ 3 ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ

ทั้งนี้ กรมชลประทาน จะยังคงเดินหน้านำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าไปช่วยเหลือในพื้นที่ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง หากพี่น้องประชาชนหรือหน่วยงานใด ต้องการความช่วยเหลือ สามารถประสานไปยังโครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือโทร.สายด่วนกรมชลประทาน 1460 ได้ตลอดเวลา