กรมชลฯ เร่งทำระบบส่งน้ำช่วยเกษตรกรเลี้ยงโคขุนเมืองพะเยา

บ่ายวันนี้ (18 มีนาคม 2567) นายไชยา พรหมมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสหกรณ์โคขุนดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา พร้อมพบปะเกษตรกรในพื้นที่ โดยมีนายเดช เล็กวิชัย รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย นายไพโรจน์ วงศ์สูง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย

ทั้งนี้ กรมชลประทาน มีแผนดำเนินงานโครงการระบบส่งน้ำทำนบดินห้วยนกเค้าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมอาคารประกอบ (ต่อยอด) บ้านสันทราย หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ เพื่อส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกรรม และกลุ่มผู้เลี้ยงวัวขุนจังหวัดพะเยา (สหกรณ์โคขุนดอกคำใต้) เป็นแหล่งน้ำต้นทุนและระบบส่งน้ำให้กับพื้นที่บ้านสันทราย และบ้านสันทรายทอง ช่วยบรรเทาปัญหาการแคลนน้ำให้กับราษฎรในพื้นที่ได้เป็นอย่างมาก