ปธ.บอร์ดบริหาร กฟก. มอบนโยบายสาขาจังหวัด ย้ำชัดเกษตรกรต้องอยู่ดี กินดี ไร้หนี้

ประธานบริหาร“สุรชัย” นำทีมบอร์ดหนี้ และผู้ทรงคุณวุฒิ ประชุมสาขาจังหวัด ประกาศจุดยืน กฟก.ไม่มีนโยบายเรียกรับเงินจากเกษตรกร พร้อมย้ำ “เกษตรกรต้องอยู่ดีกินดี ไม่มีปัญหาหนี้สิน”

วันที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร นายสุรชัย เบ้าจรรยา ประธานกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร ผู้แทนจากคณะกรรมการจัดการหนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯ ผู้บริหารสำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ ประชุมมอบนโยบายผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีสาขาจังหวัดทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

นายสุรชัย กล่าวว่า ได้รับข้อมูลเรื่องมีกลุ่มบุคคลแอบอ้างกองทุนฟื้นฟูฯ ในการเรียกรับผลประโยชน์ทั้งเรื่องการเขียนแผนโครงการ และเรื่องการจัดการหนี้ ซึ่งคณะกรรมการบริหารฯ และ คณะกรรมการจัดการหนี้ มีความกังวลใจ และห่วงใยต่อพี่น้องเกษตรกรทุกจังหวัด จึงขอให้ทุกสาขาจังหวัดกระจาย ขยายข่าวให้เกษตรกรทุกพื้นที่ได้รับทราบว่า กองทุนฟื้นฟูฯ ไม่มีนโยบายเรียกเก็บเงินจากเกษตรกร ท่านใดที่มีปัญหาเดือดร้อนให้ติดต่อกองทุนฟื้นฟูฯ สาขาจังหวัดโดยตรง ฝากเจ้าหน้าที่ทุกสาขาให้เร่งอธิบาย ทำสื่อประชาสัมพันธ์ ทุกช่องทางให้เข้าถึงเกษตรกร

ในส่วนของฝ่ายบริหารได้เตรียมพร้อมในการของบประมาณจากรัฐบาลสำหรับการบริหารงานทุกด้าน เกษตรกรจะต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่ตกเป็นเหยื่อของนายหน้าค้าความจน พนักงานเจ้าหน้าที่ทุกคนจะต้องมีสวัสดิการในการทำงาน เรื่องใดที่จะช่วยให้การทำงานราบรื่น ฝ่ายบริหารยินดีให้ความช่วยเหลือในทุกด้าน จึงขอให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานทุกท่านที่ให้ความทุ่มเทเสียสละทำงานเพื่อเกษตรกร

สำหรับผลงานของกองทุนฟื้นฟูฯ มีอยู่หลายด้าน สิ่งสำคัญคือต้องดึงเอาจุดเด่นออกมานำเสนอให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ผลผลิตทางการเกษตรของสมาชิกที่มีความโดดเด่นนั้นสามารถผลักดันให้เป็นสินค้า Soft Power ได้ ส่วนการแก้ไขปัญหาหนี้มีความคืบหน้าไปมาก มีการตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาหนี้สิน มีการกำหนดแนวทางในการปรับโครงสร้างหนี้ให้สอดคล้องกับนโยบายแก้ไขปัญหาหนี้ของรัฐบาล และต้องทำงานเชิงรุก เน้นการเข้าถึง คิดใหม่ ทำใหม่ คิดใหญ่ ทำเป็น ตามนโยบายที่ว่า “เกษตรกรต้องอยู่ดีกินดี ไม่มีปัญหาหนี้สิน”