กรมชลฯ เดินหน้ากำจัดผักตบชวา เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ

วันนี้(28 มี.ค.67) กรมชลประทาน นำเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องสูบน้ำ และกำลังคน กำจัดผักตบชวาและสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาคุณภาพน้ำ และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ดังนี้

1.ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ

โครงการชลประทานอุบลราชธานี ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 2 เครื่อง บริเวณ ตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ 1 เครื่อง บริเวณ ปากคลองระบายน้ำที่ 3 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 1 เครื่อง บริเวณหมู่ที่ 3 ตำบลพังยาง อำเภอระโนด และ บริเวณหมู่ที่ 1 ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา และโครงการชลประทานสตูล ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 1 เครื่อง  บริเวณหมู่ที่ 13 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล

  1. กำจัดผักตบ

 

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย  ดำเนินการกำจัดผักตบ บริเวณท้ายฝายหนองหวาย  ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ  บริเวณ คลองส่งน้ำ 1 ซ้าย – 3 ซ้ายระหาน ตำบลนางลือ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ บริเวณคลองญี่ปุ่นใต้ ต.บางภาษี อำเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หนบริเวณประตูระบายน้ำปากคลองสาลี ตำบลองครักษ์  อำเภอบางปลาม้า  จังหวัดสุพรรณบุรี

ทั้งนี้ หากพี่น้องประชาชนต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อโครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือสายด่วน กรมชลประทาน 1460