กรมชลฯ ลุยกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ เพิ่มประสิทธิภาพส่งน้ำให้ปชช.

กรมชลประทาน เดินหน้ากำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบ เพื่อรักษาคุณภาพน้ำ และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในหน้าแล้ง ตามนโยบายของรัฐบาล และ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังนี้

1.ภารกิจติดตั้งเครื่องสูบน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 11 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ บริเวณคลองบึงท่าราบ ตำบลศีรษะกระบือ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โครงการชลประทานปราจีนบุรี ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ พื้นที่บ้านเนินผาสุข ตำบลดงพระราม อำเภอเมืองปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 15 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ บริเวณคลองชักน้ำสาย 1 ตำบลทรายขาว อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช  และบ้านตากแดด ตำบลท่าซัก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำพื้นที่หมู่ที่ 5 ตำบลบ่อแดง อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา  และสำนักงานชลประทานที่ 17 ติดตั้งเครื่องสูบบริเวณคลองสาย 13 บ้านโคกอิฐ-โคกใน ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

2.ภารกิจกำจัดวัชพืช โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ดำเนินการขุดลอกตะกอนดิน กำจัดสาหร่ายและวัชพืช บริเวณบ้านหนองหิน ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ บริเวณปากคลองขุดลัด ตำบลหาดท่าเสา อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี บริเวณคลองส่งน้ำพื้นที่ตำบลศาลาแดง ตำบลบ้านแห อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง และสำนักงานชลประทานที่ 10 ร่วมกับกรมเจ้าท่า ดำเนินการบริเวณหน้าวัดพนัญเชิงวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กรมชลประทาน ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำและสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างต่อเนื่อง หากต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อโครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือสายด่วน กรมชลประทาน 1460