กรมส่งเสริมการเกษตรเสริมทัพไม้แปลก-ไม้หายาก ดันพาไทยสู่ศูนย์กลางส่งออกโลก

กรมส่งเสริมการเกษตร เล็งเห็นศักยภาพกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงไม้แปลก-ไม้หายาก พร้อมสนับสนุนสร้างความเข้มแข็งให้ภาคเอกชนและผู้ผลิต และนำพาสู่ศูนย์กลางส่งออกทั่วโลก คาดนำเม็ดเงินเข้าสู่ประเทศอีกหลายพันล้านบาท

 

วันที่ 3 มีนาคม 2566 นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานพิธีเปิดงาน Bangkok International Exotic Plants Show & Sale ครั้งที่ 1 โดยมีนายสรรพสิริ เชาวน์วาณิชย์ ประธานจัดงาน กล่าวรายงาน และมีนายวีรศักดิ์ บุญเชิญ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร นางปุณยนุช วงศธรวรกุล ผู้อำนวยการกองพัฒนาเกษตรกร นางพิสมัย พึ่งวิกรัย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมไม้ดอกและไม้ประดับ กรมส่งเสริมการเกษตร นายเมทนี บุรณศิริ Mr.Wiliam Rotolante เจ้าของ silver chromegarden และ Mr.Daryl Venbles เจ้าของ Tezula, USA ประเทศสหรัฐอเมริกา ร่วมในพิธีเปิด โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 5 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 20.00 น. ณ ฮอลล์ 6 IMPACT Exhibition Center เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า การจัดงาน Bangkok International Exotic Plants Show & Sale ครั้งที่ 1 ในครั้งนี้ นับว่ามีประโยชน์อย่างมาก เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ช่วยสร้างการรับรู้ให้กับประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ถึงศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการค้าไม้ดอกไม้ประดับ โดยเฉพาะ Exotic Plant หรือไม้แปลก ที่มีทั้งความแปลก ความสวยงาม และเป็นไม้หายากระดับโลก ที่ผู้ประกอบการภาคเอกชน ได้มีการปลูกเลี้ยง และพัฒนากันมาอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบัน สามารถส่งออกไปจำหน่ายในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก คิดเป็นมูลค่าหลายพันล้านบาทต่อปี

“ ด้วยศักยภาพ และโอกาสในตลาดโลกของไม้แปลกไม้หายากหรือ Exotic Plant ทำให้ต้องมาคิดใหม่ทำใหม่ เกี่ยวกับแนวนโยบายการส่งเสริมพัฒนา และสนับสนุนของภาครัฐ โดยเฉพาะบทบาทของกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ต้องเข้ามาดูแล กำหนดนโยบายและมาตรการ รวมถึงแนวทางส่งเสริมพัฒนาที่จะสร้างความเข้มแข็ง เป็นการผนึกกำลังร่วมกับภาคเอกชน ที่เป็นผู้ผลิตและส่งออก เพื่อสร้างการเชื่อมโยงกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น การร่วมสนับสนุนการจัดงานต่าง ๆ เพื่อแสดงและจำหน่ายพันธุ์ไม้แปลก ไม้หายาก และการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกด้านกฎระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ เป็นต้น โดยในเบื้องต้นนี้ อาจจะจัดให้มีการประชุมร่วมกับภาคเอกชน เพื่อรับฟังความคิดเห็น และหาแนวทางพัฒนาที่เหมาะสมต่อไป” รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว

ด้านนายสรรพสิริ เชาวน์วาณิชย์ ประธานจัดงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า ประเทศไทยถือเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก ในการทำเรื่องของไม้แปลก ไม้หายาก ไม่ว่าเป็นแหล่งวัตถุดิบ ฐานการผลิต และการเป็นศูนย์กลางการค้า แต่ที่ผ่านมาประเทศไทย ยังไม่เคยมีการเปิดตัวให้เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป ดังนั้น การให้ผู้ซื้อ ผู้ขาย และผู้ที่ต้องการเสาะแสวงหาความรู้ ได้มาพบปะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ถือเป็นการต่อยอดขยายโอกาสให้ต่างชาติได้เข้ามาเห็นถึงศักยภาพของเกษตรกรไทย ซึ่งจะช่วยให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโต จึงเป็นหนึ่งในวัตถุประสงค์สำคัญของการจัดงานครั้งนี้

ส่วนการที่กรมส่งเสริมการเกษตร ได้เห็นความสำคัญและพร้อมให้ความร่วมมือสนับสนุนถือว่า เป็นเรื่องที่ตรงกับความต้องการของผู้เพาะเลี้ยงไม้แปลก และไม้หายาก เพราะจะเป็นส่วนสำคัญที่จะนำประเทศไทยไปสู่การเป็นศูนย์กลางการเพาะเลี้ยง และส่งออกไปทั่วโลก

นายสรรพสิริ กล่าวต่อไปว่า การจัดงานครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากสวนไม้แปลก ทั้งจากในประเทศ และต่างประเทศอีก 15 ประเทศ มาร่วมออกร้านถึง 120 บูธ พร้อมจัดกิจกรรมให้ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ อาทิ เวทีเสวนาในหัวข้อ “Anthurium” โดย Tezala &SKG nursey และเสวนาเรื่อง “วิธีขั้นตอนการจัดสวน การนำต้นไม้ไปใช้ในงาน” โดย Is Delight และTropical Garden อีกทั้งผู้ที่มาร่วมงานยังได้พบกับความตื่นตาอย่างสุดอลังการของ Mountain Display ภูเขาน้ำตกที่มีการประดับตกแต่งด้วยดอกไม้และพรรณ์ไม้แปลก ไม้หายาก พร้อมเลือกซื้อไม้ขึ้นชื่อต่าง ๆ เช่น รองเท้านารี หน้าวัว และฟิโลเดนดรอน เป็นต้น ดังนั้นจึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาเที่ยวงานนี้ได้ โดยงานมีถึงวันที่ 5 มีนาคม 2566 นี้ ที่ฮอลล์ 6 IMPACT Exhibition Center เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี