กรมส่งเสริมการเกษตรชวนประชาชนซื้อของฝากช่วงสงกรานต์ผ่านตลาดเกษตรกรหลากหลายช่องทาง

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า เทศกาลสงกรานต์ ปี 2566 นี้ รัฐบาลได้กำหนดแนวทางการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ภายใต้แนวคิด “สืบสานสงกรานต์วิถีไทย ร่วมสานใจ สู่สากล” เพื่อรักษาวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม เผยแพร่อัตลักษณ์ท้องถิ่น กระตุ้นการท่องเที่ยว รักษาสุขอนามัย ตลอดจนความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ และจัดกิจกรรมร่วมกับครอบครัวและชุมชน ซึ่งจะมีการซื้อหาของกินของใช้เพื่อนำไปมอบให้กับญาติมิตร รวมถึงใช้ในกิจกรรมทางศาสนาด้วย

ดังนั้น กรมส่งเสริมการเกษตร จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนเลือกซื้อสินค้าเกษตรคุณภาพดี ฝีมือเกษตรกรตัวจริง มอบแก่ญาติมิตร ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ ซึ่งมีสินค้าด้านการเกษตรที่เหมาะสำหรับเป็นของขวัญของฝากจำนวนมาก สามารถเลือกซื้อได้ตามความสะดวก ทั้งแบบช่องทางออฟไลน์ คือ ตลาดสดทั่วไป ตลาดเกษตรกร 70 จังหวัด และศูนย์เรียนรู้บริหารจัดการสินค้าเกษตร (ตลาดเกษตรกรถาวร) จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ ลำปาง พิจิตร ราชบุรี กาญจนบุรี เชียงราย และจังหวัดกระบี่ หรือช่องทางออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com ของกรมส่งเสริมการเกษตร ภายใต้สโลแกน “เกษตรกรจริงจริง ทุกสิ่งปลอดภัย เพียงคุณสั่ง เราพร้อมส่ง” ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมสินค้าการเกษตรคุณภาพหลากหลายชนิด อาทิ สินค้าเกษตรอินทรีย์ ผลไม้ตามฤดูกาล ผักปลอดสารพิษ อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ไม้ดอกไม้ประดับ ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากธรรมชาติ ชุดผ้าไทย ผ้าไหม ผ้าทอมือ ผ้าย้อมคราม หน้ากากผ้า สินค้าหัตถกรรมสิ่งประดิษฐ์ และอื่น ๆ โดยปัจจุบันมีสินค้าอยู่บนเว็บไซต์รวมจำนวนกว่า 1,700 รายการ

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า สำหรับ www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com เป็นเว็บไซต์ที่ กรมส่งเสริมการเกษตร ดำเนินการตามนโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อช่วยส่งเสริมให้เกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ได้มีช่องทางประชาสัมพันธ์และจำหน่ายสินค้าเกษตรผ่านระบบออนไลน์ โดยมีเว็บไซต์เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภค รับทราบและสามารถเลือกซื้อสินค้าโดยตรงจากแหล่งผลิตได้

ทั้งนี้ มูลค่าจากการจำหน่ายสินค้าสะสมของเกษตรกร ที่ดำเนินการตั้งแต่เปิดตัวเว็บไซต์ “ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com” เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2566 มีมูลค่ารวมมากกว่า 652 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้มีเกษตรกรเป็นสมาชิกเว็บไซต์รวมจำนวน 1,360 ราย และยังเปิดรับสมัครเกษตรกร และกลุ่มเกษตรกร ที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการ และจำหน่ายสินค้าบนเว็บไซต์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ โดยสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการด้วยตนเอง ผ่านทางเว็บไซต์ www.ตลาดเกษตรออนไลน์.com ในเมนู เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก หรือสามารถดาวน์โหลดคู่มือการสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ http://bit.ly/farmer-manual