ตร.บุกทลาย รง.ผลิตไก่ยอ-ไส้กรอกอีสานเถื่อน ย่านคู้บอน ผงะ ! พบมูลสัตว์เกลื่อนพื้น

ตำรวจปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค(ปคบ.) บุกทลายโรงงานผลิตไก่ยอและไส้กรอกอีสานเถื่อน และไม่ถูกสุขลักษณะ ภายในซอยคู้บอน 27 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร แพ็คบรรจุส่งขายตามตลาดขนาดใหญ่ในพื้นที่ ทั้งตลาดสี่มุมเมือง ตลาดบางกะปิ และบริเวณใกล้เคียง

จากการตรวจค้นพบนางสาวโชติกา แสดงตนเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ จึงตรวจยึดไก่ยอ ไส้กรอกอีสาน เนื้อไก่สด กว่า 700 กิโลกรัม นอกจากนี้ยังมีเครื่องบด ส่วนผสมในการผลิตไส้กรอก แป้งสำเร็จรูป และอุปกรณ์ต่าง ๆ กว่า 15 รายการ โดยทั้งหมดถูกจัดวางอย่างไม่เป็นระเบียบ และมีมูลสัตว์รวมอยู่ด้วย ซึ่งการผลิตดังกล่าวถือว่าไม่ได้มาตรฐาน และไม่ถูกสุขลักษณะ

นางสาวโชติกา ที่แสดงตนเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ รับสารภาพว่า ผลิตไก่ยอและไส้กรอกอีสาน โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก อย. และไม่มีเลขสารบบอาหารแต่อย่างใด โดยใช้บ้านพักดัดแปลงเป็นสถานที่ผลิต จากนั้นนำมาแช่ไว้ในถังน้ำแข็งขนาดใหญ่เพื่อรอการจำหน่ายให้กับลูกค้า ซึ่งเนื้อไก่ที่ใช้เป็นวัตถุดิบซื้อมาจากโรงงานแยกชิ้น แล้วนำมาผลิตเป็นไก่ยอและไส้กรอกอีสาน ส่งขายให้ลูกค้าตามตลาดสดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และพื้นที่ใกล้เคียง เช่น ตลาดสี่มุมเมือง และตลาดบางกะปิ จากนั้นจะมีผู้ค้ารายย่อยมารับสินค้าไปกระจายต่ออีกทอดหนึ่ง ซึ่งมีกำลังการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไก่ยอและไส้กรอกอีสานวันละประมาณ 100 กิโลกรัม ทำมาแล้วประมาณ 4 ปี

เบื้องต้น จะดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 ฐาน ผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารที่แสดงฉลากไม่ถูกต้อง ระวางโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาท พร้อมเก็บตัวอย่าง ส่งตรวจวิเคราะห์ หาสารบอแรกซ์ ชนิดและปริมาณวัตถุกันเสีย และจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หากพบสารต้องห้ามในอาหารเพิ่มเติม จะเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.2522 ฐานผลิตอาหารไม่บริสุทธิ์ ระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผบก.ปคบ. ระบุว่า การผลิตภัณฑ์อาหารจะต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ก่อนจำหน่าย หากพบไม่มีเลขสารบบอาหาร อย่าซื้อมารับประทานโดยเด็ดขาด เพราะอาจเกิดอันตรายต่อพี่น้องประชาชนได้ เนื่องจากไม่ทราบแหล่งผลิตที่ใดและแหล่งผลิตนั้นมีมาตรฐานตามที่กำหนดไว้หรือไม่ ทั้งนี้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับอนุญาตจาก อย. ได้ที่ www.fda.moph.go.th และ Line@FDAThai หากพบผลิตภัณฑ์ที่ต้องสงสัยหรือไม่ได้รับอนุญาต สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน อย.1556 หรือผ่าน Email: 1556@fda.moph.go.th Line@FDAThai, Facebook: FDAThai หรือ ตู้ปณ.1556 ปณฝ.กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004 หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ