ลดราคาน้ำมันวันนี้-แก๊สโซฮอล์ลดสูงสุด 2.50 บาท

หลังบมจ. ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก หรือโออาร์ (OR) และบมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) ประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันเบนซิน แก๊สโซฮอล์สูงสุด 2.50 บาทสตางค์ต่อลิตร

 • แก๊สโซฮอล์ 91 ลด 2.50 บาท
 • แก๊สโซฮอล์ 95 ลด 1 บาท
 • แก๊สโซฮอล์ E20 และ E80 ลด 0.80 สตางค์
 • ซุบเปอร์เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ลด 1 บาท (โออาร์)
 • แก๊สโซฮอล์ ไฮพรีเมียม 97 ลด 0.90 สตางค์ (บางจาก)

ขณะดีเซลไม่มีการเปลี่ยนแปลงราคา

ส่งผลให้ราคาน้ำมันขายปลีกในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่นวันนี้(7 พ.ย.66) เป็นดังนี้

กลุ่มน้ำมันเบนซิน

 • น้ำมันเบนซิน ออกเทน 95 ลิตรละ 45.04 บาท
 • ซุบเปอร์เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 44.04 บาท (โออาร์)
 • แก๊สโซฮอล์ 97  ลิตรละ 48.94 บาท (บางจาก)
 • แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 37.25 บาท
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 35.48 บาท
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ลิตรละ 35.14 บาท
 • แก๊สโซฮอล์ E85 ลิตรละ 35.29 บาท

กลุ่มน้ำมันดีเซล

 • ซุปเปอร์พาวเวอร์ดีเซล B7 ลิตรละ 40.24 บาท (โออาร์)
 • ไฮพรีเมี่ยมดีเซลS B7 ลิตรละ 42.34 บาท (บางจาก)
 • ดีเซล B7  ลิตรละ 29.94 บาท
 • ดีเซล B10 ลิตรละ 29.94 บาท
 • ดีเซล B20 ลิตรละ 29.94 บาท