กรมการค้าฯ แนะ 4 วิธีสังเกตก่อนเติม หลังพบ 279 ปั๊ม โกงหัวจ่ายน้ำมัน

นายกรนิจ โนนจุ้ย รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบสถานีบริการน้ำมันทั้งหมด 12,500 แห่ง เป้าหมายการตรวจหัวจ่ายจำนวน 231,842 หัวจ่าย ซึ่งตรวจสอบแล้ว 174,793 หัวจ่าย พบว่า มีหัวจ่ายที่ไม่ถูกต้อง 279 หัวจ่าย และได้มีการดำเนินคดีตามกฎหมายไปแล้ว โดยสถานีบริการใด ที่ถูกตรวจพบว่าใช้มาตรวัดที่ไม่ถูกต้อง มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และกรณีพบว่ามีการดัดแปลงมาตรวัดจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี และปรับไม่เกิน 120,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

นอกจากนี้ ขอฝากให้ประชาชนผู้บริโภค สังเกตเบื้องต้นก่อนเข้ารับเติมน้ำมันเชื้อเพลิง ดังนี้

1. ป้ายราคาน้ำมัน/ลิตรที่ระบุหน้าสถานีบริการน้ำมันตรงกับตู้จ่ายน้ำมัน

2. ตู้จ่ายน้ำมันตามสถานีบริการต้องมีสติ๊กเกอร์วงกลมของกรมการค้าภายใน (มีรูปครุฑสีแดง /ระบุว่าตรวจสอบแล้ว /แสดงปี พ.ศ. ปัจจุบันอยู่ด้านล่าง) หากมีสติ๊กเกอร์ดังกล่าวติดอยู่แสดงว่าได้มีการตรวจสอบแล้ว

3. ก่อนเติมยอดขายและจำนวนลิตร ต้องเป็นเลขศูนย์

4. เมื่อเติมเสร็จให้ดูยอดขายและจำนวนลิตรให้ถูกต้อง หากพบความผิดปกติ แจ้งได้ที่สายด่วน 1569