“ภูมิธรรม”ถกรองนายกฯการเงิน-รมว.คลังฮ่องกง หนุนขยายตัวการค้า-ลงทุน 2 ประเทศ

“ภูมิธรรม”ร่วมหารือรองนายกัฐมนตรีด้านการเงิน และรัฐมนตรีคลังฮ่องกง กระชับความสัมพันธ์และเพิ่มมูลค่าการค้า-การลงทุนระหว่างไทย-ฮ่องกง พร้อมเซ็นต์ MOU ระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กับองค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง หนุนการค้า การลงทุน 2 ประเทศขยายตัวมากยิ่งขึ้น

วันที่ 11 มี.ค.2567 ที่โรงแรม MIRA ฮ่องกง นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการหารือกับนายพอล ชาน รองนายกรัฐมนตรีด้านการเงิน เขตบริหารพิเศษฮ่องกง และนายคริสโตเฟอร์ หุย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังฮ่องกง โดยมีนายกีรติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ และนายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เข้าร่วมว่า ได้ชื่นชมการดำเนินงานด้านการส่งเสริมการค้าและการลงทุนของฮ่องกง เช่น หน่วยงาน Invest Hong Kong และองค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง (HKTDC) ซึ่งเป็นพันธมิตรที่ดีเยี่ยมของกระทรวงพาณิชย์ ในการสนับสนุนการค้าและการลงทุนระหว่างกัน โดยเฉพาะ HKTDC ที่มีความร่วมมือที่ดีต่อกันมาอย่างต่อเนื่อง และช่วงนี้ถือเป็นช่วงที่ดีที่จะได้กระชับความสัมพันธ์และเพิ่มมูลค่าทางการค้าได้ เนื่องจากทางฮ่องกงแจ้งว่าเศรษฐกิจของฮ่องกงกำลังเติบโตขึ้นและกิจกรรมทางการค้ากำลังฟื้นตัวในทิศทางที่ดี

ระหว่างการหารือ นายภูมิธรรม ได้กล่าวเพิ่มว่า ขณะนี้รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการผลักดันนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ จำนวน 11 สาขา ภายใต้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และ1 ใน 11 สาขาดังกล่าว คือ สาขาภาพยนตร์และซีรีส์ ที่ทางฮ่องกงและ HKTDC ได้จัดงาน FILMART ขึ้น ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสร้างโอกาสทางการค้าให้กับอุตสาหกรรมภาพยนตร์และซีรีส์ของไทย ให้สามารถเข้าถึงตลาดโลกได้สมบูรณ์แบบมากขึ้น ตลอดจน ข้อตกลงความร่วมมือทางการค้า(MOU) ระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และองค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง (HKTDC) ที่ลงนามร่วมกัน จะเป็นการต่อยอดความร่วมมือด้านภาพยนตร์ในเชิงลึกและยังเป็นการขยายการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ในสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

สำหรับพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ MOU ระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กับองค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง (HKTDC) เพื่อช่วยส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างไทย-ฮ่องกงให้ขยายตัวมากยิ่งขึ้น ประกอบด้วย 1.การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการค้า อาทิ ข้อมูลโอกาสทางธุรกิจ ข้อมูลสถิติการค้า และข้อมูลเศรษฐศาสตร์มหภาค 2.การสนับสนุนกิจกรรมทางการค้า เพื่อยกระดับความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมของธุรกิจ SMEs และ 3.การร่วมมือในการส่งเสริมการค้าผ่านระบบอีคอมเมิร์ซ อาทิ สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายผ่านระบบอีคอมเมิร์ซระหว่างกัน HKTDC สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการค้าของสินค้าไทยในแพลตฟอร์มออนไลน์