คิดจะส่งออก คิดถึง DITP ตอนที่ 1 : เริ่มตอนไหน รึจะสู้…เริ่มตอนนี้ !

กรมส่งเสริมระหว่างประเทศ หรือ DITP เป็นหน่วยงานรัฐ ภายใต้กระทรวงพาณิชย์ ที่มีเป้าหมายที่จะยกระดับภาคธุรกิจส่งออกและเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศของไทยให้มีรากฐานที่แข็งแกร่งและสามารถพัฒนาให้เติบโตและแข่งขันในระดับสากลได้ ที่ผ่านมา ในฐานะหน่วยงานภาครัฐ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้มีการปรับกลยุทธ์การให้บริการของกรมให้มีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา และครอบคลุมทุกความต้องการที่ความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจด้านการส่งออกในทุกมิติ

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า “กรมให้ความสำคัญกับการให้บริการสาธารณะมาโดยตลอด โดยเฉพาะการวางรากฐาน เสริมสร้างทักษะ และสร้างแรงบรรดาลใจให้กับผู้ประกอบการและผู้สนใจด้านการค้าระหว่างประเทศที่ต้องการริเริ่มหรือต่อยอดธุรกิจให้สามารถส่งออกไปยังต่างประเทศได้ และที่สำคัญ DITP มีจุดแข็งจุดเด่นที่มีทูตพาณิชย์ประจำการอยู่ในต่างประเทศทั้ง 58 แห่ง ที่คอยจัดส่งข้อมูลการค้าที่มีประโยชน์ ชี้ช่องทางและเทรนด์ด้านการตลาด ตลอดจนอัพเดทข้อจำกัดหรือประเด็นเร่งด่วนต่างๆ กลับมายังไทยได้อย่างทันท่วงที”

สำหรับผู้สนใจที่จะเริ่มต้นประกอบธุรกิจด้านการค้ากับต่างประเทศ หรือผู้ประกอบการที่ต้องการขยายธุรกิจไปยังมิติด้านการส่งออก กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ มีการให้บริการเตรียมความพร้อมแบบครบวงจร และตอบโจทย์ลักษณะความต้องการหรือรูปแบบการรับรู้ข้อมูลของผู้ประกอบการที่แตกต่างกัน ได้แก่ การสืบค้นข้อมูลด้วยตัวเอง ผู้ประกอบการหรือผู้ที่สนใจข้อมูลด้านการค้าในต่างประเทศสามารถเข้าเว็บไซต์กรม www.ditp.go.th เว็บไซต์ OSEC ที่รวบรวมขั้นตอนการส่งออกสินค้าสำคัญของไทยให้ผู้ประกอบการได้ศึกษาและวางแผนการทำธุรกิจอย่างรอบคอบได้ นอกจากนี้ กรมยังได้พัฒนาเครื่องมือวิเคราะห์เชิงลึกที่ได้มีการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เข้ามาช่วยคาดการณ์ทิศทางสถานการณ์ในอนาคตได้ ที่เรียกว่า DITP Business AI หรือแม้กระทั่งการสืบค้นข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์มือถือ ด้วยโมบายแอพพลิเคชัน DITP ONE ที่มีข้อมูลการค้าที่ครบถ้วน ทั้งแนวโน้มด้านการตลาดจากทูตพาณิชย์ สถิติส่งออก-นำเข้า เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ประกอบการหรือผู้ที่สนใจด้านการค้าระหว่างประเทศ มีประเด็นที่ต้องการสอบถาม หรือ มีเวลาค้นหาข้อมูลด้วยตนเองไม่มากนัก ยังสามารถติดต่อมายังกรมเพื่อรับคำปรึกษาด้านการค้าต่างๆ ได้ ทั้งด้วยวิธีการโทรศัพท์ไปยังสายตรงกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ที่เลขหมาย 1169 ซึ่งกรมได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการค้าระหว่างประเทศคอยให้บริการ หรือ การส่งข้อความเพื่อไขข้อสงสัยมายังกรมทั้งในรูปแบบข้อความ (Text Messaging) ผ่านแชทบอทน้องใส่ใจ ทาง Line @DITP และเฟสบุ๊ค
อีกทั้ง ยังสามารถเดินทางมาที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สนามบินน้ำ เพื่อขอรับบริการด้วยตนเองแบบ face-to-face ได้อีกด้วย

นอกจากนี้ ผู้ประกอบการหรือผู้สนใจธุรกิจการค้ารายใด ที่ต้องการพัฒนาทักษะ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และเพิ่มศักยภาพในด้านการส่งออกให้มากขึ้น ด้วยการรับฟังวิทยากรมาบรรยายหรือผู้เชี่ยวชาญมาถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์นั้น ทางกรมได้จัดตั้งสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) ให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบการพัฒนาองค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะ โดยจะมีการจัดสัมมนาและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกว่า 100 หลักสูตรตลอดทั้งปี ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ให้ผู้ประกอบการทุกระดับ ตั้งแต่ความรู้พื้นฐานด้านการส่งออก ไปจนถึงการอบรมเชิงลึกในแต่ละกลุ่มสินค้าหรือตลาดเป้าหมายตามความต้องการของผู้รับการอบรม โดยมุ่งเน้นเพื่อเพิ่มจำนวนผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จให้เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจ ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ https://nea.ditp.go.th

อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากภารกิจด้านการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับผู้ประกอบการหรือบุคลากรทางธุรกิจแล้ว DITP ยังมุ่งเน้นส่งเสริมให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการไทยอีกด้วย ด้วยการพัฒนาและปรับปรุงสินค้าและบริการไทยให้มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างอย่างสร้างสรรค์ พร้อมทั้งตอบโจทย์ความต้องการผู้บริโภคในต่างประเทศอย่างแท้จริง อาทิ การพัฒนาด้านการออกแบบ การดำเนินธุรกิจคาร์บอนต่ำ และการพัฒนาต่อยอดสินค้าด้วยนวัตกรรม ตลอดจนการมอบตราสัญลักษณ์รับรองคุณภาพและการประกวดรางวัลดีเด่นด้านต่างๆ อาทิ ตราสัญลักษณ์ Thai SELECT รางวัล PM Export Award หรือ รางวัล DEmark เป็นต้น

สุดท้ายนี้ ประเทศไทยถือเป็นประเทศผู้ผลิตที่มีศักยภาพประเทศหนึ่งของโลก มีสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ทำให้ภาคการส่งออกสินค้าและบริการของไทยยังสามารถไปต่อในตลาดต่างประเทศได้ ท่านใดที่เล็งเห็นโอกาสทางการค้า ต้องการแรงบันดาลใจ หรือหาลู่ทางในการจัดตั้งริเริ่มธุรกิจส่งออก กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ คือ หน่วยงานสนับสนุนหลักที่ให้บริการอย่างครบวงจร … คิดจะส่งออก คิดถึง DITP

และสำหรับผู้ประกอบการที่มีธุรกิจที่มีความพร้อมจะออกสู่ต่างประเทศแล้ว ขอให้ติดตามข้อมูลกิจกรรมและเทคนิคด้านการตลาดเชิงลึก ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศในตอนต่อไป

สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 1169