“พาณิชย์ – DITP” เปิดรับสมัครผู้ประกอบการธุรกิจการศึกษา ร่วมคณะเยือนเวียดนาม

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดเผยว่า ธุรกิจการศึกษาเป็นหนึ่งในธุรกิจบริการที่มีศักยภาพของไทย ซึ่งกรมฯ ได้ให้ความสำคัญและสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจการศึกษานานาชาติ โดยร่วมมือกับสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ (APHEIT) ดำเนินโครงการคณะผู้แทนการค้ากลุ่มธุรกิจบริการการศึกษาเยือนประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ 12 – 15 กันยายน 2567 เพื่อเป็นการสร้างโอกาสและขยายตลาดธุรกิจบริการการศึกษาของไทยในประเทศเวียดนาม

โครงการดังกล่าวประกอบด้วยกิจกรรม ได้แก่ 1. กิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจ (Business Matching) ณ โรงแรม Sheraton Saigon Grand Opera Hotel 2. กิจกรรม Study In Thailand Expo ณ Ho Chi Minh City Youth Cultural House และ 3. กิจกรรมเข้าพบหน่วยงาน/สมาคมและสำรวจสถานศึกษาในนครโฮจิมินห์ ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2567 ผ่านช่องทาง https://shorturl.at/SHbH7 หรือสแกน QR Code ด้านล่าง

หากมีข้อสอบถามใดๆ ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ 3 สำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2507-8424 หรือทางอีเมล service3@ditp.go.th และ serviceditp3@gmail.com