ทีมประกันสังคมก้าวหน้า ชนะเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมฝ่ายผู้ประกันตนยกทีม

การเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมครั้งแรกของไทย “ทีมประกันสังคมก้าวหน้า” ชนะยกทีม 6 คน หลังโดนตัดสิทธิไป 1 คน

การเลือกตั้งเมื่อวานนี้ (24 ธ.ค.) เป็นการเลือกตั้งตัวแทนฝ่ายลูกจ้างและฝ่ายนายจ้าง ฝ่ายละ 7 คน เพื่อเข้าไปเป็นบอร์ดประกันสังคม ทำหน้าที่เสนอความเห็นและนโยบายในการดูแลจัดการและบริหารกองทุนประกันสังคม ที่ปัจจุบันมีมูลค่ากว่า 2 ล้านล้านบาท

มีผู้มาลงทะเบียนและมีสิทธิเลือกตั้ง 8 แสน 5 หมื่นกว่าคน จากผู้มีสิทธิที่อยู่ในระบบประกันตนประมาณ 12 ล้านคน ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีการประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึงทำให้มีผู้มาลงทะเบียนค่อนข้างน้อย

หลังปิดหีบเลือกตั้งเวลา 16.00 น. แต่ละหน่วยก็นับคะแนน และส่งผลเข้าไปรวมที่ศูนย์อำนวยการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคม ที่สำนักงานประกันสังคม และมีการรายงานผลเรียลไทม์ขึ้นจอมอนิเตอร์ขนาดใหญ่

โดยส่วนที่เป็นไฮไลท์ คือ การเลือกตัวแทนฝ่ายลูกจ้าง ซึ่งผู้สมัครจากทีม “ประกันสังคมก้าวหน้า” ทั้ง 6 คน นำโดย นายษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี มีคะแนนนำโด่งตั้งแต่ต้นจนจบ

ซึ่งหลังมีการรายงานผลการเลือกตั้งจากทั่วประเทศเข้ามาครบ 100 เปอร์เซ็นต์ ในช่วงเกือบเที่ยงคืน ปรากฏว่านายษัษฐรัมย์ ได้คะแนนสูงสุด 71,917 คะแนน ส่วนลูกทีมได้คะแนนอยู่ที่ 67,000 – 69,000 คะแนน ทิ้งห่างอันดับ 7 ที่ได้ 15,080 คะแนน

โดยเมื่อเวลา 20.00 น. หลังมีความชัดเจนว่าทีมประกันสังคมก้าวหน้าชนะการเลือกตั้ง นายษัษฐรัมย์ พร้อมทีม ได้เปิดแถลงข่าวที่ โซลบาร์ อนาคตใหม่ ที่ทำการพรรคก้าวไกล ขอบคุณประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิ และยืนยันการผลักดันเรื่องสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน

ทั้งนี้ ในตอนแรกทีมประกันสังคมก้าวหน้าส่งผู้สมัคร 7 คน แต่โดนตัดสิทธิ 1 คน คือ น.ส.ธนพร วิจันทร์ เนื่องจากส่งประกันสังคมไม่ต่อเนื่องใน 36 เดือนสุดท้าย และแม้จะยื่นอุทธรณ์เข้ามาว่าเป็นการขาดส่งประกันสังคมเนื่องจากถูกเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม และศาลฎีกามีคำพิพากษาแล้ว แต่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ยืนยันตัดสิทธิ์เหมือนเดิม

จากรายงานของ นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ว่าในช่วงเช้าที่ผ่านมา หน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 934 แห่งทั่วประเทศ ภาพรวมการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยผู้ประกันตนและนายจ้างที่ลงทะเบียนเลือกตั้งที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th ไว้ทั้งหมด 958,819 คน แยกเป็นผู้ประกันตน ที่มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 854,414 คน สามารถลงคะแนนเลือกผู้สมัครฝ่ายผู้ประกันตนจำนวน 228 คน และฝ่ายนายจ้าง ที่มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 3,129 คน สามารถลงคะแนนเลือกผู้สมัครฝ่ายนายจ้าง จำนวน 65 คน

ทั้งนี้ นายจ้างมาใช้สิทธิ จำนวน 1,465 คน คิดเป็นร้อยละ 46.82 ผู้ประกันตนมาใช้สิทธิ จำนวน 156,870 คน คิดเป็นร้อยละ 18.36

สำหรับผลเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมฝ่ายผู้ประกันตน หรือฝ่ายลูกจ้าง ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด 7 อันดับ จากมีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 156,870 คนประกอบด้วย

 • นายษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี ได้รับ 71,917 คะแนน
 • นายธนพงษ์ เชื้อเมืองพาน ได้รับ 69,403 คะแนน
 • นายชลิต รัษฐปานะ ได้รับ 69,264 คะแนน
 • นายศิววงศ์ สุขทวี ได้รับ 69,256 คะแนน
 • น.ส.นลัทพร ไกรฤกษ์ ได้รับ 68,133 คะแนน
 • นางลักษมี สุวรรณภักดี ได้รับ 67,113 คะแนน
 • นายปรารถนา โพธิ์ดี ได้รับ 15,080 คะแนน

ส่วนผลการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม ฝ่ายนายจ้าง นับคะแนนครบแล้ว 100% ผู้ทีผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด 7 อันดับ ได้แก่

 • ดร.มนตรี ฐิรโฆไท ได้รับ 409 คะแนน
 • นางวิภาพรรณ มาประเสริฐ ได้รับ 403 คะแนน
 • นางสิริวัน ร่มฉัตรทอง ได้รับ 368 คะแนน
 • นายสมพงศ์ นครศรี ได้รับ 319 คะแนน
 • นายสุวิทย์ ศรีเพียร ได้รับ 315 คะแนน
 • นายทวีเกียรติ รองสวัสดิ์ ได้รับ 258 คะแนน
 • น.ส.เพชรรัตน์ เอกแสงกุล ได้รับ 252 คะแนน

หลังจากนี้ สำนักงานประกันสังคมจะตรวจสอบผลการเลือกตั้งและเตรียมรับรองผลการเลือกตั้ง ก่อนที่จะแถลงข่าวอย่างเป็นทางการในวันที่ 26 ธ.ค. นี้