สงกรานต์หยุดยาว 5 วัน หลังครม.เห็นชอบ 12 เม.ย.เป็นวันหยุดราชการ

วันนี้(13 ก.พ.)นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี โพสต์ X ระบุว่า ขอนำผลการประชุมคณะรัฐมนตรีที่สำคัญ ๆ ซึ่งเราได้พิจารณากันในวันนี้มาแจ้งให้ทุกท่านทราบด้วย ดังนี้

1. อาทิตย์ที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่ จ.สระบุรี ทำให้ทราบถึงปัญหาค่าไฟฟ้าของพี่น้องเกษตรกรมีการปั๊มน้ำขึ้นมา ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นในทุกเขต ซึ่งทางกระทรวงพลังงานมีนโยบายจะทำเรื่องโซลาร์เซลล์ในการเฉลิมฉลองพระเกียรติในการครบรอบ 72 พรรษาอยู่แล้ว แต่ยังติดปัญหาอยู่หลายอย่าง ผมจึงจะนัดประชุมกับทุกหน่วยงาน และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการแก้ไขปัญหาตรงนี้

2. ครม.มีมติให้วันศุกร์ที่ 12 เมษายน ปีนี้ เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษอีกหนึ่งวัน รวมเป็น 5 วัน (วันที่ 12-16 เมษายน 67) เพื่อเป็นการกระตุ้นให้มีการจับจ่ายใช้สอยภาย และการท่องเที่ยวในประเทศครับ พร้อมสั่งการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวทำการ PR เมืองรองให้มากยิ่งขึ้นด้วย

3. ครม. มีมติรับ หลักการร่าง พ.ร.บ.สภาชนเผ่าพื้นเมืองแล้ว โดยมีข้อสังเกตจาก ครม.ให้เปลี่ยนจากคำว่าชนเผ่าเป็นชาติพันธ์ุแทนให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญมาตรา 70