“สัณหพจน์”ไขก๊อกลาออกส.ส.พร้อมสู้ศึกเลือกตั้ง

ดร.สัณหพจน์ สุขศรีเมือง ส.ส.เขต 2 จ.นครศรีธรรมราช (อ.ปากพนัง หัวไทร เชียรใหญ่) พรรคพลังประชารัฐ เปิดเผยว่า วันนี้ (22 ก.พ.65) ได้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ตลอดระยะเวลาเกือบ 4 ปี ตนมีความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนราษฎรของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องประชาชนในเขตลุ่มน้ำปากพนัง โดยได้ใช้ความรู้ความสามารถในการทำงานเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ การทำหน้าที่ในด้านนิติบัญญัติ การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน การทำงานในคณะกรรมาธิการ คณะอนุกรรมาธิการ และคณะกรรมาธิการวิสามัญ ชุดต่างๆ จำนวน 13 คณะ

นอกจากนี้ยังได้นำปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง และจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าสู้กระบวนการของสภาผู้แทนราษฎรเพื่อหาหนทางแก้ไขปัญหา โดยได้ปรึกษาหารือปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ การตั้งกระทู้ถามสดด้วยวาจา กระทู้ถามทั่วไป และกระทู้ถามแยกเฉพาะ รวมกว่า 60 เรื่อง ทำให้ปัญหาความเดือดร้อนต่างๆได้รับการแก้ไข

ดังนั้นเพื่อให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะมาถึงในระยะเวลาอันใกล้นี้เป็นไปอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม ตนจึงขอลาออกจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งให้พี่น้องประชาชน ผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยได้ตัดสินใจเลือกผู้แทนประชาชน โดยผ่านกระบวนการเลือกตั้งต่อไป