ผลนิด้าโพล ชี้คะแนนนิยม “พิธา-ก้าวไกล” ชนะ “เศรษฐา-อุ๊งอิ๊ง-เพื่อไทย”

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลการสำรวจของประชาชน เรื่อง “การสำรวจคะแนนนิยมทางการเมือง รายไตรมาส ครั้งที่ 1/2567”  พบ พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ และพรรคก้าวไกล ยังได้รับคะแนนนิยมสูงสุด

โดยการสำรวจความคิดเห็นจาก “นิด้าโพล” ระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2567 พบว่า นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ จากพรรคก้าวไกล คว้าอันดับหนึ่งในการสนับสนุนเป็นนายกรัฐมนตรี ด้วยคะแนนสูงถึง 42.75% ซึ่งเด่นชัดด้วยคุณสมบัติตรงไปตรงมาและมีความกล้าหาญ

นอกจากนี้ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จากพรรคเพื่อไทย กได้อันดับสาม และนางสาวแพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ได้อันดับสี่ ทำให้พรรคก้าวไกลเป็นพรรคการเมืองที่ได้รับความนิยมสูงสุด

ในด้านความนิยมของพรรคการเมือง พรรคก้าวไกลยังคงครองอันดับหนึ่งด้วยร้อยละ 48.45 ในขณะที่พรรคเพื่อไทยได้รับร้อยละ 22.10 และยังมีร้อยละ 12.75 ของประชาชนยังไม่ตัดสินใจ

ท้ายที่สุด พบว่าพรรคก้าวไกลคือผู้ที่ได้รับการสนับสนุนมากที่สุดในการสำรวจความเห็นนายกฯและพรรคการเมืองในประเทศ ตามลำดับโดยร้อยละ 48.45 ตามด้วยพรรคเพื่อไทยที่ได้รับความเห็นชอบ 22.10 และยังมีร้อยละ 12.75 ของประชาชนที่ยังไม่ได้ตัดสินใจ

การสำรวจนี้ได้รับการทำสำรวจจากประชาชนทั่วไปจำนวน 2,000 คนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป โดยการสำรวจดำเนินการในช่วงวันที่ 11-13 มีนาคม 2567 และเน้นไปที่พรรคการเมืองที่มีผลต่อการเลือกตั้งนายกฯในประเทศ