มนตรี เอราวรรณ์ ว่าที่ผู้สมัครส.ส.ยโสธร เขต2 พลังประชารัฐ เปิดตัวขบวนรถแห่

เวลา 09.39 น.วันที่ 15 มีนาคม 2566 นายมนตรี เอราวรรณ์ ว่าที่ผู้ลงสมัคร ส.ส.ยโสธร เขต2 พรรคพลังประชารัฐ

ถือฤกษ์งามยามดีทำพิธีบวงสรวง ขอพรเบิกทางกับเจ้าที่เจ้าทางและความเป็นสิริมงคล พร้อมทั้งถือโอกาสปล่อยขบวนรถแห่สปอต เปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ยโสธร เขต2 พลังประชารัฐอย่างเป็นทางการ

นายมนตรี กล่าวว่า จะทำงานแทนคนจังหวัดยโสธร เพื่อขับเคลื่อนงาน โครงการ และสิ่งดี ๆ มาให้คนโยธร ไม่ว่าจะเป็นการคมนาคมขนส่ง โครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยี การศึกษา การเกษตร ราคาผลผลิต ด้านสาธารณสุข ความเท่าเทียม รายได้ ค่าแรง สวัสดิการการรักษาพยาบาล ปัญหาอาชญากรรม และปัญหาปากท้องต่าง ๆ เพื่อให้ชาวยโสธรมีรายได้ และความเป็นอยู่ที่มั่นคงและยั่งยืนต่อไป

นายมนตรี เป็นอดีตนายกสมาคมชาวยโสธร 2 สมัย เข้าร่วมและเป็นแกนหลักในกิจกรรมต่างๆ เพื่อสังคมมากมาย โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ที่ชาวบ้านต่างได้รับประโยชน์ และเรียกร้องให้มีโครงการช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรในท้องถิ่นขึ้นอีก ไม่ว่าจะเป็น โครงการเติมฮักให้กันแบ่งปันเพื่อบ้านเกิด ฟื้นฟูและสร้างอาชีพหลังน้ำท่วม โครงการขนข้าวชาวนาแลกปลาชาวเล โครงการมอบเมล็ดพันธุ์พืชแก่โรงเรียนนำร่องในพื้นที่จังหวัดยโสธรเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร และกิจกรรมงานรวมพลคนยโสฯ ที่ทำต่อเนื่องทุกปี