ศาล รธน.รอผลตรวจพยานหลักฐานคดียุบพรรคก้าวไกล นัดพิจารณา 17 ก.ค.

ศาลรัฐธรรมนูญ ยังไม่สั่งไต่สวนหรือไม่คดียุบพรรคก้าวไกล ให้รอผลการตรวจพยานหลักฐานของ “กกต.-พรรคก้าวไกล” วันที่ 9 ก.ค.นี้ นัดพิจารณาครั้งต่อไป 17 ก.ค.

วันนี้ (3 ก.ค.2567) ศาลรัฐธรรมนูญ ได้พิจารณาในคดีที่ กกต.ขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยเพื่อมีคำสั่งยุบพรรคก้าวไกล ตามที่ได้ยื่นคำร้องกรณีมีหลักฐานอันควรเชื่อว่าพรรคก้าวไกล มีพฤติการณ์กระทำการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเข้าลักษณะกระทำการอันอาจเป็นปฏิบัติต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

อันเป็นเหตุแห่งการยุบพรรคตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 92 วรรคหนึ่ง (1)(2) และขอให้ศาลศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ์ สมัครรับเลือกตั้ง กรรมการบริหารพรรค และห้ามไม่ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารพรรคและไปจดทะเบียนพรรคการเมืองขึ้นใหม่หรือเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือมีส่วนร่วมในการจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่ 10 ปี

ศาลเห็นว่าเพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณา ให้รอฟังผลการตรวจพยานหลักฐานของคู่กรณี ในวันอังคารที่ 9 ก.ค.นี้ และกำหนดนัดพิจารณาครั้งต่อไปในวันพุธที่ 17 ก.ค. เวลา 09.30 น.