“มนตรี”ผู้สมัครเบอร์ 1 ยโสธร ใจถึงพึ่งได้ พร้อมเพิ่มบัตรประชารัฐเป็น700บาท

นายมนตรี เอราวรรณ์ ผู้สมัครส.ส.ยโสธร เขต2 เบอร์ 1 พรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า พร้อมสานต่อนโยบายบัตรประชารัฐให้คนจังหวัดยโสธร โดยเพิ่มเงินเป็น 700 บาท จาก 300 บาท ซึ่งสามารถทำได้ทันที เมื่อพรรคพลังประชารัฐ เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล และ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ได้เป็นนายกรัฐมนตรี คนที่ 30 นอกจากนี้ยังมีเรื่องการดูแลผู้สูงอายุตามแบบขั้นบันได ที่ปัจจุบันผู้สูงอายุได้รับสวัสดิการอยู่ที่ 600 – 1,000 บาท ต่อเดือน แต่จะเปลี่ยนเป็นผู้สูงอายุที่ 60 ปีขึ้นไป ได้ 3,000 บาท 70 ปี ได้ 4,000 บาท และ 80 ปีขึ้นไปรับที่ 5,000 บาท เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวจังหวัดยโสธรและผู้สูงอายุทั่วประเทศ

เมื่อดูแลผู้สูงอายุแล้ว ยังต้องดูแลทารก หรือเด็ก ๆ ที่เป็นกำลังของชาติด้วย ภายใต้นโยบายสวัสดิการประชารัฐ ที่จะเข้าไปดูแลทารกตั้งแต่ในครรภ์ ฝากครรภ์ จนคลอด แบ่งตามช่วยวัยดังนี้อายุ 0-6 ปี จะได้รับการดูแลโภชนาการอาหารครบถ้วน ตามพัฒนาการของวัย เพื่อให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง อายุ 7-18 ปี จะได้รับสวัสดิการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ และจัดสรรโครงการอาหารกลางวันฟรี อายุ 18-40 ปี จะมีสวัสดิการคุ้มครองแรงงานทั้งใน นอกระบบ และ สวัสดิการเรียนรู้ทักษะเพื่อประกอบอาชีพ

ขณะเดียวกันยังมีนโยบาย “ดูแลทุกช่วงวัย แม่ บุตร ธิดา ประชารัฐ” ซึ่งเป็นอีก 1 นโยบายที่ต้องการดูแลสตรีทั้งประเทศ ปัจจุบันมีจำนวนกว่า 34 ล้านคน มากกว่าเพศชาย โดยพรรคพลังประชารัฐได้วางนโยบายเข้าไปดูแลสตรีขณะตั้งครรภ์ตั้งแต่เดือนที่ 4 จนคลอดบุตรออกมา จะสนับสนุนเงินให้เดือนละ 10,000 บาท ระยะเวลา 5 เดือน เริ่มตั้งแต่อายุครรภ์ 4 เดือน จนถึง 9 เดือน นอกจากนี้ จะช่วยเหลือเงินค่าเลี้ยงบุตร 3,000 บาท ต่อเดือน เป็นระยะเวลา 6 ปี ด้วย โดยทั้งหมดสามารถทำได้ทันที