โซเชียลเดือดปมปรับ”เบี้ยผู้สูงอายุ”บอกเป็น”สิทธิ”ไม่ใช่”การสงเคราะห์”

จากกรณี “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566” ลงนามโดย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีผลเมื่อวันที่ 12 ส.ค.2566 ที่ผ่านมา โดยมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพว่า “เป็นผู้ไม่มีรายได้หรือรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติตามที่กฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุกำหนด”

ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลเป็นจำนวนมากว่า ทำไมจะต้องมาตัดงบฯ คนแก่ แทนที่จะไปตัดงบฯ ในส่วนอื่นที่ไม่จำเป็นมากกว่า

ล่าสุด พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงการปรับเกณฑ์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุว่า การจ่ายเดิม ทางกรมบัญชีกลางเห็นว่าผู้ที่มีรายได้อื่นๆ อย่าง ผู้ที่ได้รับเงินบำนาญ หากมีการเปลี่ยนเกณฑ์ภายหลัง ก็ต้องมีการเรียกคืนเงินและจะทำให้มีปัญหา

จากนั้นคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความ ผลปรากฏว่าระเบียบที่ออกนี้ไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้ว่า ประชาชนจะต้องมีรายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ โดยเฉพาะผู้ยากไร้ รัฐบาลต้องช่วยเหลือ เพราะฉะนั้นการที่กำหนดว่าจะให้ใครตามระเบียบเดิมไม่ได้แล้ว จึงเป็นที่มาของการออกระเบียบใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้

อย่างไรก็ตาม จะต้องรอคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติเป็นผู้กำหนดว่าจะทำอย่างไรถึงจะเป็นธรรม และทั่วถึง หากคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติยังไม่กำหนด ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ก็จ่ายแบบเดิมได้ ทั้งผู้ที่ได้รับอยู่แล้วและผู้ที่จะอายุครบ 60 ปีใหม่ สามารถจ่ายตามเกณฑ์เดิมได้ ตอนนี้ผู้สูงอายุเดิมรับเงินอย่างไรก็รับไปตามเดิม ผู้สูงอายุใหม่ก็สามารถรับได้ตามเกณฑ์เดิม ตราบใดที่ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง

ขณะที่ในโลกโซเชียล หลายคนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้ จนทำให้แฮชแท็ก #เบี้ยผู้สูงอายุ พุ่งติดเทรนด์ทวิตเตอร์ เนื่องจากหลายคนมองว่า คนไทยทุกคน ควรจะได้รับสิทธิ ที่เป็นรัฐสวัสดิการอย่างเท่าเทียมกันหรือไม่ และการพิสูจน์ความจน สะท้อนแนวคิดของรัฐที่มองว่า เป็นการสงเคราะห์ ไม่ใช่ “สิทธิ” ที่ประชาชนคนไทยผู้ทำงานหนักมาทั้งชีวิตควรได้รับเมื่อถึงวัยชรา

ปัจจุบันเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จะได้รับเงินตามขั้นบันได 600-1,000 บาท ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  • อายุ 60 – 69 ปี จะได้รับเบี้ยยังชีพ อัตรา 600 บาทต่อคนต่อเดือน
  • อายุ 70 – 79 ปี จะได้รับเบี้ยยังชีพ อัตรา 700 บาทต่อคนต่อเดือน
  • อายุ 80 – 89 ปี จะได้รับเบี้ยยังชีพ อัตรา 800 บาทต่อคนต่อเดือน
  • อายุ 90 ปี ขึ้นไป จะได้รับเบี้ยยังชีพ อัตรา 1,000 บาทต่อคนต่อเดือน