ศาลฎีกาเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง’ช่อ พรรณิการ์’ห้ามยุ่งการเมืองตลอดไป

เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 2566 ศาลฎีกามีคำพิพากษาในคดีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กล่าวหา น.ส.พรรณิการ์ วานิช หรือ ‘ช่อ’ แกนนำคณะก้าวหน้า อดีตโฆษกพรรคอนาคตใหม่ มีความผิดฐานฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมฯ อย่างร้ายแรง เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง สส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ และให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตลอดไป

คำพิพากษาของศาลฎีกา สืบเนื่องเมื่อวันที่ 11 มิ.ย.2562 นายศรีสุวรรณ จรรยา ผู้นำองค์กรรักชาติ รักแผ่นดินยื่นหนังสือต่อ ป.ป.ช.ให้ตรวจสอบ น.ส.พรรณิการ์ กรณีโพสต์ภาพและข้อความในเฟซบุ๊กเชื่อมโยงกับสถาบันอย่างมิบังควรอันเป็นพฤติการณ์หรือการกระทำที่ส่อไปในทางขัดต่อมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง เนื่องจากขณะนั้น น.ส.พรรณิการ์ เป็นสส.ได้รับโปรดเกล้าฯ และถวายสัตย์ปฏิญาณตนจะปฏิบัติให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญทุกประการ

ต่อมาวันที่ 28 ก.พ. 2565 ที่ประชุมกรรมการ ป.ป.ช. มีมติเอกฉันท์ชี้มูล น.ส.พรรณิการ์ ผิดจริยธรรมร้ายแรง ตามมาตรฐานจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ รวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ พ.ศ. 2561 ที่ให้บังคับใช้กับสส.ด้วยมีการนำคดีขึ้นสู่การพิจารณาศาลฎีกากระทั่งมีคำพิพากษาดังกล่าว