top of page

กรมชลฯเดินหน้าช่วยเหลือพื้นที่น้ำท่วมขังภาคอีสาน

กรมชลประทาน เร่งระบายน้ำท่วมขังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำเพิ่มเติม เร่งเสริมการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำสายหลัก คาดเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว


นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า หลังมีฝนตกต่อเนื่องในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้มีน้ำท่วมขังและน้ำล้นตลิ่งหลายจังหวัด เช่นที่จังหวัดขอนแก่น น้ำในแม่น้ำชี และแม่น้ำเชิญ เอ่อท่วมพื้นที่อ.ชุมแพ และ ภูผาม่าน โครงการชลประทานขอนแก่น จึงยกบานระบายน้ำที่เขื่อนชนบทและเขื่อนมหาสารคามขึ้นทุกบาน พร้อมเร่งระบายน้ำที่บึงกุดเค้า ให้ไหลลงลำน้ำชีเร็วขึ้น และติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติม 6 จุด พร้อมเดินเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่ประตูระบายน้ำห้วยพระคือ อีก 3 เครื่อง เพื่อเร่งระบายน้ำในเขตเทศบาลนครขอนแก่นลงสู่ลำน้ำพอง ก่อนจะไหลลงสู่แม่น้ำชีตามลำดับ

ที่จังหวัดยโสธร ระดับน้ำในแม่น้ำชี ลำน้ำยัง ลำน้ำลำเซบาย และลำน้ำสาขา เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง มี 6 อำเภอถูกน้ำท่วม ประกอบด้วย อ.เมืองยโสธร /มหาชนะชัย /ค้อวัง /ทรายมูล /คำเขื่อนแก้ว และ อ.ป่าติ้ว โดยโครงการชลประทานยโสธร ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 2 เครื่อง บริเวณบุ่งน้อย-บุ่งใหญ่ และเขตเทศบาลเมืองยโสธร และเตรียมเครื่องสูบน้ำสำรองไว้อีก 13 เครื่อง รถบรรทุกน้ำ 1 คัน และเครื่องผลักดันน้ำ 12 เครื่อง พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันที

ส่วนที่จังหวัดอุบลราชธานี น้ำในแม่น้ำมูล /ลำห้วยพับ /ลำโดมใหญ่ และลำเซบก เอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมชุมชนและพื้นที่การเกษตร 8 อำเภอ ประกอบด้วย อ.วารินชำราบ /เดชอุดม /นาจะหลวย /นาเยีย /น้ำยืน /ดอนมดแดง /ตระการพืชผล และอ.ม่วงสามสิบ โดยโครงการชลประทานอุบลราชธานี ได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำในแม่น้ำมูล 140 เครื่อง บริเวณสะพานพิบูลมังสาหาร เพื่อระบายสู่แม่น้ำโขงโดยเร็ว นอกจากนี้ที่เขื่อนลำโดมใหญ่ ได้เพิ่มการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำมูลอย่างเต็มศักยภาพ หากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่ม สถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติในเร็ววันนี้

bottom of page