top of page

ดร.สัณหพจน์ ส.ส.นครศรีฯพบปะพี่น้องมุสลิมที่มัสยิดดารุสลาม อ.ปากพนัง

อัปเดตเมื่อ 23 ก.พ.

https://vt.tiktok.com/ZS85dpUub/

ดร.สัณหพจน์ สุขศรีเมือง ส.ส.นครศรีธรรมราช เขต 2 (อ.ปากพนัง หัวไทร เชียรใหญ่) ลงพื้นที่ร่วมพบปะพี่น้องมุสลิม ณ มัสยิดดารุสสลาม (บ้านหัวหรง) ม.5 ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร ร่วมกิจกรรมการประชุมกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านหัวหรง พร้อมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและแนวทางแก้ไข ในประเด็นการดำเนินกิจกรรมของ กทบ.หัวหรง การแก้ไขปัญหาประมงพื้นบ้าน การแก้ไขปัญหาคลื่นกัดเซาะชายฝั่ง และคราบน้ำมันเกยตื้นริมทะเล นอกจากนี้ ดร.สัณหพจน์ ยังได้ร่วมดูอาห์ขอพร โดยมีโต๊ะอิหม่ามดลรอหมาน สุริยะ เป็นผู้นำอ่านดูอาห์ขอพร ร่วมด้วยผู้ใหญ่ดลเล๊าะ อีดยี ผญบ.ม.5 บ้านหัวหรง ผู้ช่วย ผญบ.ม.5 ผรส.ม.5 และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ #ดร_ชัย#สัณหพจน์_สุขศรีเมือง#ชัยชวนคิด#ลุ่มน้ำปากพนัง#ปากพนัง#หัวไทร#เชียรใหญ่#จะตอบแทนพี่น้องด้วยผลงาน#สภาผู้แทนราษฎร#นครศรีธรรมราช#ประมงพื้นบ้าน#กองทุนหมู่บ้าน#tiktok#ฟีด

bottom of page