กรมชลฯเร่งส่งน้ำช่วยเกษตรกรเพาะปลูกหน้าแล้ง

มาติดตามภารกิจของกรมชลประทาน ที่อยู่ระหว่างเร่งกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำในแหล่งน้ำและคลองส่งน้ำสายต่างๆ เพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำให้เกษตรกรได้เพาะปลูกช่วงหน้าแล้งอย่างเต็มศักยภาพ ตามการสั่งการของนายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน โดยล่าสุดเจ้าหน้าที่นำเครื่องจักรกลเรือขุดแบบแบ็คโฮลงโป๊ะ ดำเนินการในพื้นที่ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

พร้อมนำเรือกำจัดวัชพืชแบบแบ็คโฮลงโป๊ะ เข้าดำเนินการในตำบลบึงบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรีและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ชนิดหอยโข่ง จำนวน 5 เครื่อง ในเขตเทศบาลตำบลสะตอ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด เพื่อเพิ่มการส่งน้ำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังนำรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบแขนมาตรฐาน และรถบรรทุก เข้าช่วยเหลือและซ่อมแซมถนนคันดินลำจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ที่เสียหายจากการถูกน้ำกัดเซาะเพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไปมา และเก็บเกี่ยวผลผลิตออกไปจำหน่ายได้ โดยกรมชลประทานอยู่ระหว่างฟื้นฟูและบำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายต่างๆ เพื่อส่งน้ำให้เกษตรกรได้อย่างทั่วถึงตามแผนการจัดสรรน้ำฤดูแล้งและแผนเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี 65/66