กฟก.ลุ้นครม.อนุมัติปรับโครงสร้างลูกหนี้4ธนาคารรัฐกว่า5พันราย14มี.ค.นี้

เกษตรกรสมาชิก กฟก. ติดตามความคืบหน้าการปรับโครงสร้างหนี้เกษตรกร 50,621 ราย ที่เป็นลูกหนี้ธนาคารของรัฐ 4 แห่ง แต่ยังไม่ได้ทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ ด้านเลขาธิการกฟก.คาดนำเข้าครม.14 มี.ค.นี้

 

วานนี้(8 มี.ค.2566) ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร(กฟก.)นายสไกร พิมพ์บึง เลขาธิการ กฟก.

พร้อมด้วย นายวงศ์วริศ์ วงษ์จันทร์ ผอ.สำนักจัดการหนี้ฯ ให้การต้อนรับกลุ่มเกษตรกรสมาชิกกลุ่มเครือข่ายหนี้สินชาวนาแห่งประเทศไทย นำโดยนายชรินทร์ ดวงดารา ที่ปรึกษาเครือข่ายหนี้สินชาวนาแห่งประเทศไทย (คนท.) กว่า 100 คน ที่ได้เดินทางมาติดตามความคืบหน้าโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร ลูกหนี้ธนาคารของรัฐ 4 แห่ง มีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 50,621 ราย ที่ได้รับสิทธิ์ปรับโครงสร้างหนี้ ตามมติ ครม. 22 มี.ค. 65 ปัจจุบันยังไม่ได้ทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ ซึ่ง สำนักงาน กฟก. ได้มีการนำเรื่องเพื่อเสนอเข้าที่ประชุม ครม. เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 66 ที่ผ่านมาแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการบรรจุเรื่องเข้าในที่ประชุม นายสไกร กล่าวว่า ในวันอังคารที่ 14 มี.ค.นี้ ตนจะนำเรื่องดังกล่าวเสนอรองนายกรัฐมนตรี และเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เพื่อบรรจุวาระเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาขออนุมัติกรอบวงเงินชดเชยให้กับเจ้าหนี้เพื่อดำเนินการตามขั้นตอน. ซึ่งเกษตรกรสมาชิกคาดหวังว่าครม. จะเห็นชอบกรอบวงเงินชดเชยเพื่อการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรสมาชิกลูกหนี้ 4 ธนาคารของรัฐต่อไป