วิธีลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบแบบออนไลน์-ไปด้วยตัวเองทั่วประเทศ

วันที่ 22 ธันวาคม 2566 ภายหลังกระทรวงมหาดไทย ได้เปิดให้ลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบ โดยเปิดให้ประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือ สามารถลงทะเบียนได้ทั้งทางออนไลน์ และทางสถานที่ หรือ ช่องทางที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2566-29 กุมภาพันธ์ 2567 โดยล่าสุด กระทรวงมหาดไทยได้สรุปตัวเลขการลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบครบ 21 วัน ประชาชนลงทะเบียนแล้ว 105,482 ราย มูลหนี้รวม 6,576.779 ล้านบาท

 • ลงทะเบียนผ่านออนไลน์ 92,235 ราย
 • ลงทะเบียน ณ ศูนย์อำนวยการ 13,247 ราย

ทั้งนี้ สำหรับข้อมูลการไกล่เกลี่ยหนี้นอกระบบทั่วประเทศ พบว่ามีลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยแล้ว 1,294 ราย ไกล่เกลี่ยสำเร็จ 224 ราย มูลหนี้ของลูกหนี้ก่อนไกล่เกลี่ย 133.548 ล้านบาท หลังการไกล่เกลี่ย 44.044 ล้านบาท มูลหนี้ลดลง 89.503 ล้านบาท

สำหรับการลงทะเบียนขอความช่วยเหลือแก้หนี้นอกระบบ สามารถลงทะเบียนผ่านออนไลน์ หรือวอล์กอินได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ หรือสำนักงานเขตทั่วประเทศ

ช่องทางการลงทะเบียน

 • ทางเว็บไซต์ debt.dopa.go.th
 • สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567 ตลอด 24 ชม.
 • แอปพลิเคชั่น ThaID (ไทยดี)
 • ที่ว่าการอำเภอ
 • สำนักงานเขตทุกแห่ง กทม.
 • หรือกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนในพื้นที่

ขั้นตอนลงทะเบียนทางออนไลน์

การลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบ สามารถลงทะเบียนได้ด้วยตนเองทางออนไลน์ ที่เว็บไซต์ https://debt.dopa.go.th

ทั้งนี้ ผู้ลงทะเบียนผ่านทางออนไลน์ จะต้องมีการเปิดใช้งานแอปพลิเคชั่น ThaID (ไทยดี) ของกรมการปกครอง เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตน ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS, Android และ Huawei และลงทะเบียนเปิดใช้งานด้วยตนเอง หรือติดต่อสำนักทะเบียนที่ให้บริการออกบัตรประชาชนทั่วประเทศ โดยมีรายละเอียดขั้นตอนดังต่อไปนี้

1.ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น ThaID ติดตั้งบนสมาร์ทโฟน ตามขั้นตอน

2.ใช้แอปพลิเคชั่น ThaID สแกน QR Code เพื่อยืนยันตัวตนตามขั้นตอน

3.เมื่อยืนยันตัวตนแล้วให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลตามแบบฟอร์มการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ

4.กระทรวงมหาดไทยจะประสานงานท่านเพื่อดำเนินการไกล่เกลี่ยหนี้สินในลำดับถัดไป โดยสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ที่เมนู ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน

5.กรณีไม่สามารถลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ได้ ให้ติดต่อที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขตเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการลงทะเบียนให้ได้

หากลงทะเบียนออนไลน์ไม่ได้ ทำอย่างไร

สำหรับกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้เองทางระบบออนไลน์ หรือสามารถเดินทางไปลงทะเบียนด้วยตนเอง สามารถลงทะเบียนขอความช่วยเหลือได้ผ่านช่องทางต่อไปนี้

 • กรณีอยู่ในพื้นที่อำเภอ ให้ลงทะเบียน ณ ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ
 • กรณีอยู่ในกรุงเทพฯ ให้ลงทะเบียนที่สำนักงานเขตทุกแห่ง
 • ผ่านช่องทางสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567 ตลอด 24 ชม.
 • ใช้เอกสารเบื้องต้น บัตรประชาชน-เอกสารกู้ยืมต่าง ๆ

ระยะเวลาลงทะเบียนแก้หนี้นอก ทำได้ถึงวันไหน

การลงทะเบียนขอความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ผ่านทางออนไลน์ เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566-29 กุมภาพันธ์ 2567 ระหว่างเวลา 06.00-23.00 น.