พด.หนุนวิสาหกิจชุมชนตรังผลิตปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนเคมี

กรมพัฒนาที่ดิน เดินหน้าส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง ทดแทนปุ๋ยเคมีราคาแพง ลดต้นทุนการผลิตให้ชาวสวนยาง ชูจังหวัดตรังต้นแบบการสร้างเครือข่ายผลิตและการตลาดที่เข้มแข็ง ยกระดับสร้างอาชีพและรายได้ให้ชุมชน

 

กรมพัฒนาที่ดิน (พด.) โดยนายศรีศักดิ์ ธานี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ซื้อ-ขายปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงสูตรกรมพัฒนาที่ดิน (ปุ๋ยอินทรีย์ตราพะยูน) เพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมีที่มีราคาแพง ระหว่างวิสาหกิจชุมชนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง จังหวัดตรัง และการยางแห่งประเทศไทย(กยท.)จังหวัดตรัง ที่วิสาหกิจชุมชนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง อำเภอปะเหลียน เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต12 เปิดเผยว่า ที่ผ่านมากรมพัฒนาที่ดิน ได้วิจัยและพัฒนาการนำผลิตภัณฑ์สารเร่งจุลินทรีย์ หรือ สารพด.ต่าง ๆ มาใช้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ สารป้องกันแมลงและกำจัดโรคและสารบำบัดน้ำเสีย ซึ่งสามารถนำไปทดแทนปุ๋ยเคมีและสารเคมีกำจัดโรคและแมลงได้ ปัจจุบันกรมพัฒนาที่ดิน มีผลิตภัณฑ์สารเร่งจุลินทรีย์ พด.1 – พด.14 ได้แจกจ่ายให้เกษตรกรผ่านหมอดินอาสา และสถานีพัฒนาที่ดินทั่วประเทศ เพื่อให้เกษตรกรนำไปใช้ทำปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนปุ๋ยเคมีที่มีราคาแพงในปัจจุบัน

 
 

ด้าน นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวว่า สถานีพัฒนาที่ดินตรังถือเป็นพื้นที่ต้นแบบที่ประสบความสำเร็จและเห็นผลเป็นรูปธรรมในการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงสูตรกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมีจนเป็นที่ยอมรับของเกษตรกรในจังหวัดตรังอย่างกว้างขวาง โดยผ่านการถ่ายทอดความรู้ให้กับเครือข่ายหมอดินอาสาจากนั้นขยายผลต่อไปยังเกษตรกรในพื้นที่จนเกิดเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงและเครือข่ายรวม 11 ราย ช่วยสร้างรายได้และอาชีพให้เกษตรกรผู้ผลิตปุ๋ยอีกทางหนึ่ง