ราชกิจจาฯ ประกาศ “ลดค่าโอน-จดจำนอง” บ้านและคอนโด มีผลแล้ววันนี้

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศกฎกระทรวง ลดค่าโอนและจดจำนอง สนับสนุนและแบ่งเบาให้ประชาชนซื้อบ้านและคอนโด มีผลตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2567

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้ออกประกาศ กฎกระทรวง 2 ฉบับ เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม สำหรับการโอนและการจำนองจากการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์และห้องชุด พ.ศ. 2566 โดยการลดค่าโอน-จดจำนอง บ้านและคอนโด ที่มีการประเมินซื้อขายไม่เกินสามล้านบาท และวงเงินจำนองไม่เกินสามล้านบาท

ด้านเหตุผลในออกกฎกระทรวงดังกล่าวจากรัฐบาลนั้น เพื่อสนับสนุนและบรรเทาภาระให้แก่ประชาชน ที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง สำหรับหลักเกณฑ์การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่สามารถลดค่าโอนและจำนองได้ ต้องเป็นอาคารที่อยู่อาศัยประเภทเดี่ยว บ้านแฝด บ้านแถว อาคารพาณิชย์ หรือที่ดินพร้อมอาคารดังกล่าว และห้องชุด ทั้งผู้ซื้อจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย

สาระสำคัญของกฎกระทรวงนี้ คือ การลดค่าโอน จากร้อยละ 2 เป็น ร้อยละ 1 หรือภาระค่าใช้จ่ายภาษีโอนจากล้านละ 20,000 บาท ลดเหลือล้านละ 10,000 บาท พร้อมทั้ง การลดค่าจดจำนอง (กรณีขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน) จากร้อยละ 1 เป็น ร้อยละ 0.01 หรือภาระค่าใช้จ่าย จากล้านละ 10,00 บาท ลดเหลือล้านละ 100 บาท

สำหรับกฎกระทรวงนี้ ลงนามโดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีผลบังคับใช้ในการจดทะเบียนที่ดำเนินการภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เท่านั้น ซึ่งสอดคล้องกับในวันที่ 26 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติให้ต่ออายุมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ออกไปอีก 1 ปี