กรมที่ดิน เตือน เคลือบโฉนดที่ดินเท่ากับเอกสารชำรุด

หลายคนอาจคิดว่าการเคลือบเอกสารต่างๆ ไว้ คือวิธีเก็บรักษาที่ดีที่สุด เพราะไม่ยับ ไม่ขาด ตัวหนังสือไม่เลือนหาย และคงความสดใหม่ของสีไว้เหมือนเดิม แต่ขอเตือนว่า สำหรับโฉนดที่ดิน หรือเอกสารสิทธิในที่ดินอื่น ๆ  ไม่ควรทำเด็ดขาด เพราะการเคลือบโฉนดที่ดินจะถือเป็นเอกสารชำรุดทันที

วานนี้ (8 ม.ค.67) สำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย โพสต์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว ผ่านเฟซบุ๊ก กรมที่ดิน Fanpage ระบุว่า การเคลือบโฉนดที่ดินจะทำให้ไม่สามารถพิมพ์รายการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน เช่น การโอน การจำนอง ในสารบัญจดทะเบียนด้านหลังโฉนดที่ดินได้ ถือเป็นกรณีชำรุด จะต้องมีการสร้างใบแทนโฉนดที่ดิน

โดยใบแทนโฉนดที่ดินที่ชำรุดนั้น เจ้าหน้าที่สามารถออกใบแทนได้โดยไม่ต้องมีการประกาศ 30 วัน ด้านหน้าโฉนดที่ดินเหนือครุฑจะมีคำว่า “ใบแทน” กำกับไว้ โดยใบแทนดังกล่าวมีสถานะเทียบเท่าโฉนดที่ดินเดิมทุกอย่าง

ทั้งนี้ ทางกรมที่ดิน แนะนำว่าไม่ควรนำโฉนดที่ดินไปเคลือบ เนื่องจากหากมีความประสงค์จะทำนิติกรรมในโฉนดที่ดิน จะต้องเสียเวลาในการสร้างใบแทนโฉนดที่ดินขึ้นใหม่ ควรหาซองพลาสติกมาใส่โฉนดที่ดิน เพื่อป้องกันความเสียหายจากการชำรุด

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่กรมที่ดิน หรือสำนักงานที่ดินทั่วประเทศ และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย โทร 0-21415769 – 72