ลูกหนี้ กยศ. ยื่น 8 ข้อ จี้ ก.คลัง-กรมบัญชีกลาง แก้ปัญหาจ่าย 25 ปี หนี้ไม่ลด

วันนี้(22 ก.พ.2567) นางสาว พัทธนันท์ สุนทรพจน์ แอดมินกลุ่มลูกหนี้กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)และตัวแทนลูกหนี้ กยศ. 25 คน จากหลายจังหวัด ซึ่งเป็นอดีตนิสิตนักศึกษา เข้ายื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง อธิบดีกรมบัญชีกลาง และส่วนที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากมีการจ่ายหนี้ แต่ดอกเบี้ยกลับเพิ่ม ขึ้น และต้นก็ไม่ลด โดยจ่ายหนี้นานกว่า 25 ปี หนี้ก็ไม่หมด จากยอดเงินกู้หลักหมื่น กลายเป็นหลักแสน โดยเรียกร้องความเป็นธรรม 8 ข้อ โดยมีนาย ศิขรินทร์ ลิ่มนิจสรกุล หัวหน้ากลุ่มงานประสานการเมือง เป็นตัวแทนรับหนังสือและจะนำไปประสานงานตามกระบวนการต่อไป

นางสาว พัทธนันท์ สุนทรพจน์ แอดมินกลุ่มลูกหนี้กยศ. กล่าวว่า พวกเราไม่ได้รับความเป็นธรรมในการปรับโครงสร้างหนี้ ที่มีการเรียกลูกหนี้กยศ.ไปเซ็นเมื่อวันที่ 15 ก.พ.ที่ผ่านมา โดยพวกเราขอความเมตตา โปรดพิจารณาสั่งการให้ทางกยศ. ดำเนินการดังนี้

1. ขอให้กยศ. ประกาศเรื่องการปรับโครงสร้างหนี้ให้ชัดเจนรวมไปถึงดอกเบี้ยปรับที่แขวนไว้ควรประกาศอย่างชัดเจนว่าเป็นการคำนวนดอกเบี้ยปรับ0.5 ตั้งแต่เริ่มกู้ไม่ใช่เบี้ยปรับตามการพิพากษา
2. ขอให้กยศ.ประกาศกำหนดเวลาที่กำหนดหนี้ใหม่และเสร็จให้ชัดเจน
3. ขอให้กยศ. คำนวณหนี้ปิดบัญชีให้กับลูกหนี้ที่จ่ายเกินไปแล้วหรือพอปิดบัญชีโดยไม่ต้องรอการคำนวณหนี้ใหม่ในเดือนพฤศจิกายน2567 เนื่องจากต้องรอถึงเดือนพฤศจิกายน2567 จะทำให้ลูกหนี้ต้องเสียผลประโยชน์เพิ่ม
4. ในการคำนวณหนี้ปรับโครงสร้างทุกกลุ่มขอให้กยศ. นำเอาเงินต้นที่กู้จริงมา ตั้งต้น+ ดอกเบี้ย1%*15 ปีและ-กลับเงินย้อนหลังที่ชำระไปแล้วรวมถึงเงินที่อยู่กับกรมบังคับคดีมาคิดและหาร180งวด
5. ขอให้พิจารณาพิจารณาการปฏิบัติงานของผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการการศึกษา(กยศ.) เนื่องจากว่าในการบริหารงานที่ผ่านมาลูกหนี้กยศ. ทั่วประเทศได้รับผลกระทบในทางลบจำนวนมาก ทำให้ผู้กู้ยืมเงินรายเก่าและผู้กู้เงินรายใหม่ไม่ได้รับประโยชน์จากการปฎิบัติหน้าที่ของผู้จัดการกยศ.ทำให้เป็นข่าวทางสื่อมวลชนทุกแขนงอย่างผิดๆ มาอย่างต่อเนื่อง
6. ในกลุ่มของนักศึกษาปัจจุบัน แทนที่จะได้รับค่าครองชีพในทุก ๆ เดือน แต่กลับให้ 3 เดือนครั้ง หรือ 6 เดือนครั้ง ทำให้เด็กกลุ่มนี้เดือดร้อนอย่างมากและมีบางมหาวิทยาลัยที่โดนระงับเงินกู้
7.ช่องทางการติดต่อกยศ. ติดต่อยากมากและรอสายนานมาก และคำตอบก็ไม่ชัดเจนทำให้ผู้กู้กยศ. มีความสับสน
8. การปฏิบัติงานของกยศ. ไม่เหมือนกัน แม้กระทั่งการทำเอกสารก็ไม่เหมือนกันและในแอพพลิเคชั่นข้อมูลมั่วมาก