ผู้ประกอบการขานรับเปิดผับตี4 คาดเงินสะพัดหลายพันล้าน

หลังคณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงมหาดไทย กำหนดวันเวลาเปิดปิดสถานบริการ ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ โดยสาระสำคัญ คือการขยายเวลาเปิดสถานบริการ ถึงเวลา 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ในพื้นที่นำร่อง ประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี ภูเก็ต และอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2566 นี้เป็นต้นไป เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่นี้

ด้านผู้ประกอบการร้านอาหาร โรงแรม ผับ และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ต่างขานรับนโยบายดังกล่าว โดยคาดหมายว่าช่วงเทศกาลปีใหม่ จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาประเทศไทยจำนวนมาก และส่วนใหญ่จะมุ่งตรงไปยังจังหวัดนำร่องข้างต้น เพื่อท่องเที่ยวและใช้บริการ คาดหมายว่าจะเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจครั้งใหญ่ จะมีเม็ดเงินสะพัดหลายพันล้านบาท  และผู้ประกอบการหลาราย เริ่มเตรียมพนักงาน วัตถุดิบ และสถานที่เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในช่วงดังกล่าวแล้ว