การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ชวนเที่ยวงานกาชาด ระหว่างวันที่ 8 – 18 ธันวาคม 2565

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ชวนเที่ยวงานกาชาด และร่วมลุ้น รถยนต์ Mercedes – Benz รถกระบะ ISUZU ทองคำแท่ง และอื่น ๆ กับสลากบำรุงสภากาชาดไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพลิดเพลินไปกับกิจกรรมสอยดาว พบปะดารานักแสดง นักร้อง ตลอด 11 วัน เข้าชมร้านกาชาด PEA ออนไลน์ ได้ที่ www.redcrossfair.com ผู้ลงทะเบียนเข้าชมนิทรรศการออนไลน์ ร้านกาชาด PEA 90 คนแรก รับของที่ระลึก Limited ฟรี!

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ร่วมออกร้านงานกาชาดประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 8-18 ธันวาคม 2565 โซนพลังงาน หมายเลข 7.3 ภายใต้แนวคิด “สว่างไสว ใต้ร่มพระบารมี” การออกแบบร้านงานกาชาดของ PEA ได้นำศิลปหัตถกรรมมาสร้างสรรค์ผสมผสานซึ่งอัตลักษณ์ท้องถิ่นด้วยวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สร้างคุณค่าให้กับวัสดุชุมชน พร้อมระบบส่องสว่างที่เน้นเรื่องการประหยัดพลังงานด้วยหลอดไฟ LED ในการตกแต่งทั้งภายในและภายนอกร้าน ภายในร้านยังมีต้นหัตถศิลป์ที่นำผ้าไทยจากชุมชน ทั้ง 4 ภาค และงานจักรสานจากโครงการศูนย์ศิลปาชีพทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย มาผสมผสานให้ดูสวยงาม ทันสมัยและยังแสดงให้เห็นถึงร่มเงาแห่งพระบารมี ที่ให้ความร่มเย็น บรรยากาศภายในร้านกาชาดแบ่งออกเป็น 5 โซน ประกอบด้วย

1. ทศวรรษที่ 1 – 3 (พ.ศ. 2475 – 2505) : แม่ของแผ่นดิน

2. ทศวรรษที่ 4 – 9 (พ.ศ. 2506 – ปัจจุบัน ) : พระราชปณิธานเพื่อราษฎร์และแผ่นดิน

3. PEA น้อมนำและสืบสานพระราชปณิธาน ตามแนวทางพระราชดำริ เพื่อความสมดุลของสิ่งแวดล้อมและชุมชน

4. PEA SMART ENERGY นวัตกรรมเพื่อสังคม สู่ความยั่งยืน

5. กิจกรรมเสี่ยงโชค ชิงรางวัลภายในร้านกาชาด PEA

 
 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ขอเชิญชวนเยี่ยมชมร้านกาชาด PEA โซนพลังงาน หมายเลข 7.3 ในระหว่างวันที่ 8 – 18 ธันวาคม 2565 เวลา 11.00 น. – 22.00 น. ในรูปแบบ On ground ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร และ Online บนแพลตฟอร์ม http://www.xn--12clk4bwa3mcb.com/ www.redcrossfair.com ตลอด 24 ชั่วโมง