นายกฯ ยืนยัน timeline ไตรมาส 4 “เงินดิจิตอล” ถึงมือปชช. แน่นอน

วันนี้(27 มี.ค.67) นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โพสต์เฟซบุ๊กถึงผลการประชุมโครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet ครั้งที่ 2 ปี 2567 ว่า
1. ที่ประชุมรับทราบว่า เศรษฐกิจมีปัญหา มีความจำเป็นต้องกระตุ้นเศรษฐกิจ เนื่องจาก 10 ปีที่ผ่านมา GDP เราต่ำมาตลอด โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งมีการเจริญเติบโตสูงกว่าเราเป็นเท่าตัว
2. กระทรวงการคลัง ได้เสนอความเป็นไปได้ของแหล่งเงินในโครงการดิจิทัลวอลเล็ทนอกเหนือจากการออก พ.ร.บ.เงินกู้ ผมได้มอบหมายให้กระทรวงคลัง และสํานักงบประมาณดําเนินการเรื่องนี้
3. มอบกระทรวงพาณิชย์สรุปหลักเกณฑ์ร้านค้าและสินค้า
4. ให้กระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคม และบอร์ดรัฐบาลดิจิทัล สรุปการพัฒนาระบบและการจัดทําในลักษณะเปิดหรือภาษาอังกฤษคือ Open Loop เพื่อให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบธุรกิจกระเป๋าเงินเข้าร่วมโครงการ
5. ขอให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติ วางกรอบการตรวจสอบวินิจฉัยร้องทุกข์กล่าวโทษและการเรียกเงินคืน
โดยทั้ง 5 ประเด็นให้ทุกส่วนที่ได้รับมอบหมายรายงานต่อที่ประชุมในวันที่ 10 เม.ย.
6. วันที่ 10 เม.ย. จะได้ข้อสรุปทั้งหมด และเสนอ ครม. พิจารณาภายในเดือน เม.ย.
7. ยืนยันกรอบ timeline ตามที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังแถลง คือ 1.ไตรมาส 3 ลงทะเบียนร้านค้าและประชาชน และ 2.ไตรมาส 4 เงินถึงมือประชาชน ซึ่งที่ประชุมวันนี้ ทุกภาคส่วนเห็นด้วยในขั้นตอนทั้งหมดรวมถึงแบงค์ชาติ ดังนั้น ขอให้ทุกคนรอฟังข่าวดีวันที่ 10 เม.ย. นี้